Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Har du frågor eller synpunkter på AIK Bandys verksamhet eller vill du hjälpa till? Kontakta oss!

AIK Bandyförening
Postadress: Box 1435, 171 28 Solna
Mailadress: bandy@aik.se
Telefon: 0703-566 185

Plusgiro: 65 36 13 – 0

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.